0

Vastuullista hankintaa

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Lindt & Sprünglillä on läheiset siteet Ghanaan – onhan suuri osa LINDT-suklaiden valmistuksessa käytetystä kaakaosta peräisin tuosta Länsi-Afrikan maasta. Paikalliset viljelijät ovat kasvattaneet haluttua hedelmää siellä jo sukupolvien ajan. Lindt & Sprüngli Farming Program -viljelyohjelmalla olemme sitoutunut parantamaan ghanalaisviljelijöiden haastavia työskentely- ja elinolosuhteita.

Cocoa Farming Logo

Vuosia Lindt & Sprüngli on käsitellyt sitä, miten ylläpitää parhaita kaakaonviljelyalueita ja millä tavoin parantaa viljelijöiden elämänlaatua. Virstanpylväs saavutettiin vuonna 2008. Silloin Lindt & Sprüngli käynnisti yhdessä toimitusketjukumppanimme Armajaron sekä Ghana Cocoa Boardin kanssa uraauurtavan projektin, josta kehittyi myöhemmin Lindt & Sprünglin nykyinen viljelyohjelma

Työ vastuullisten kaakaohankintojen takaamiseksi on sittemmin jatkunut tauotta neljällä eri osa-alueella:

1. Jäljitettävyys: Jäljitettävyys tarkoittaa, että kaakaopapujen alkuperä on tiedossa. Säkkeihin painetut koodit kertovat, kuka pavut on viljellyt ja toimittanut. Järjestelmä vahvistaa paikallisten viljelijöiden asemaa, sillä kun viljelijät ovat tuttuja meille ja kumppaneillemme, pystymme parantamaan heidän olosuhteitaan entistä kohdistetummin.

 

 

Eine Stapel Kakaobohnensäcke mit gut sichtbaren Nachverfolgungsetiketten
Ein Stapel Kakaobohnensäcke

2. Koulutus ja sisäinen valvonta: Tukitoimien avulla viljelijät voivat jatkuvasti parantaa viljelyssä ja kaakaon prosessoinnissa käytettyjä menetelmiä. Me tahdomme juurruttaa sosiaaliset ja ekologiset teemat osaksi viljelijöiden ajattelua ja järjestämme heille siksi koulutuspäiviä. Niissä käsitellään muun muassa lapsityövoiman käyttöä, työturvallisuutta ja ekologiaa. Viljelijät saavat myös tietoa satomäärien kasvattamisen edellytyksistä. Maanviljelykseen sekä sosiaalisiin ja ekologisiin käytäntöihin liittyviä parannuksia mittaamme tarkoitukseen suunnitellulla sisäisellä valvontajärjestelmällä ja sen kautta saatujen tietojen järjestelmällisellä analysoinnilla.

Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte
Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen

3. Parannustoimet: Lindt & Sprüngli investoi sekä viljelijöihin että kokonaisten yhteisöjen kehittämiseen. Viljelijät saavat esimerkiksi tuotantopanoksia ja uusia taimia. Yhteisöjen kehitystä edistämme tukemalla paikallista infrastruktuuria, muun muassa poraamalla kaivoja puhtaan juomaveden saamiseksi tai jakamalla malariaverkkoja terveystilanteen parantamiseksi.

 

Kleine Kakaopflanzen
Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

4. Ulkoinen arviointi: Järjestelmää ja viljelijöiden käyttämiä menetelmiä arvioivat myös riippumattomat ja tunnetut auditoijat. Kuluttajat voivat siis olla varmoja siitä, että pyrimme jatkuvasti parantamaan viljelijöidemme käyttämiä menetelmiä.

Nämä neljä osa-aluetta muodostavat Lindt & Sprüngli Farming Program -viljelyohjelman perustan ja mahdollistavat vastuullisen kaakaohankinnan. Ohjelmasta hyötyvät kaikki: Viljelijät pystyvät kasvattamaan satotasojaan ja siten myös tulojaan pitkällä aikavälillä. LINDT-suklaiden valmistukseen saadaan korkealaatuisia kaakaopapuja. Maaperälle, ilmalle, vedelle ja eläimille aiheutuva kuormitus pienenee, kun viljelijät oppivat ympäristöä säästäviä viljelymenetelmiä. Asiakkaat ja kuluttajat voivat luottaa siihen, että Lindt & Sprüngli suhtautuu kestävän kehityksen edistämiseen erittäin vakavasti ja että yksittäisten viljelijöiden ja kylien sosiaalisia olosuhteita parannetaan jatkuvasti.

Keskitymme Ghanaan

Norsunluurannikko ja Ghana ovat maailman tärkeimmät kaakaontuotantomaat. Yli puolet maailman kaakaosadosta kerätään näistä kahdesta Länsi-Afrikan maasta. LINDT-suklaissa on käytetty vuodesta 2005 lähtien Länsi-Afrikasta vain ghanalaista kaakaota, koska olosuhteet ovat Ghanassa vastuullisen ja laadukkaan hankinnan kannalta paremmat kuin Norsunluurannikolla. Pavut ovat korkealaatuisempia ja riski lapsityövoiman käytöstä pienempi, sillä Ghanan kaakaomarkkinoita on säännelty tiukasti jo vuosien ajan. Valtion säätämä kaakaon vähimmäishinta takaa viljelijöille vakaamman ja turvatumman toimeentulon. Koska keskitymme vain yhteen maahan ja teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa, opimme ymmärtämään Ghanaa ja ghanalaisia koko ajan paremmin. Kun tartumme puutteisiin ja haasteisiin yhdessä partneriemme kanssa kehitetyillä menetelmillä, pystymme ohjaamaan apumme erittäin tarkasti ja viljelijöiden kannalta kaikkein tärkeimpiin osa-alueisiin.

Kakaopflanzenblätter

Vapaaehtoiset lisämaksut

Yrityksemme maksaa jokaisesta LINDT-suklaiden valmistusta varten hankitusta kaakaotonnista vapaaehtoisen lisämaksun. Kyseisillä varoilla rahoitetaan viljelijöiden elinolosuhteita kohentavia paikallisia projekteja. Erityisen tärkeitä ovat opetus- ja jatkokoulutushankkeet.

Kaakao on herkkä puu, jonka hoitaminen edellyttää runsaasti käsityötä. Vain hyvin hoidettuna se tuottaa ensiluokkaisten LINDT-suklaiden raaka-aineeksi kelpaavia laadukkaita kaakaopapuja. Viljelijöiden pitää tietää esimerkiksi, kuinka puut istutetaan oikeaoppisesti, kuinka hedelmät kuuluu kerätä ja kuinka papujen prosessointi käynnistetään. Paikalliset kumppanimme tekevät yhteistyötä viljelijöiden kanssa ja varmistavat laadun säilymisen erinomaisena. He opettavat viljelijöille esimerkiksi entistä kustannustehokkaampia viljelymenetelmiä, joiden ansiosta papujen laatu paranee ja satomäärät kasvavat. Tärkeitä ovat myös työturvallisuutta, reiluja työskentelyolosuhteita ja ympäristöasioita käsittelevät kurssit.

Puhdasta juomavettä ja koulutusta

Viljelijöiden koulutukseen panostaminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Yhtä tärkeää on parantaa elinolosuhteita ja kylien infrastruktuuria. Esimerkiksi puhdasta juomavettä ei ole kaikkien saatavilla, kaikki lapset eivät pääse kouluun ja malaria sekä muut trooppiset taudit ovat yleisiä. Monet Lindt & Sprüngli ja paikallisen kumppanin toteuttamat hankkeet tarttuvat näihin haasteisiin käytännön tasolla: ne organisoivat esimerkiksi tuhansien hyttysverkkojen jakelun ja edistävät kyläläisten terveyttä kaivoja rakentamalla. Myös eräs vuonna 2008 tuhoutunut koulu rakennettiin uudestaan viljelyohjelman varoilla, ja sen yhteyteen pystytettiin niin kutsuttu Village Resource Center -koulutuskeskus. Samanlaisia pieniä koulutuskeskuksia on avattu myös muualla. Niissä kaakaonviljelijät pääsevät koulutukseen ja paikalliset koululaiset pääsevät käyttämään tietokoneita, Internetiä ja muita nykyaikaisia viestintäteknologioita.

Neue Trinkwasserquelle in einem Dorf
Schüler mit Computer in der Klasse

Menestysreseptin levitys

Ghanassa alkunsa saanut Lindt & Sprüngli Farming Program on vastuullisen ja kestävän kaakaonhankinnan tarpeisiin räätälöity ohjelma, joka keskittyy käytännön tukitoimiin viljelyksillä ja edistää jatkuvaa kehitystä. Koska resepti on osoittautunut erittäin toimivaksi, otamme sen käyttöön myös muissa kaakaonviljelymaissa. Vuoteen 2020 mennessä ohjelmaa kattaa kaikki toimittajamme.